Mariusz Prowaźnik

o programowaniu w Javie, Scali i Clojure.


Deploy na Tomcat'a za pomocą pluginu Maven'a

Wykorzystujac plugin Mavena tak, da się wdrożyć projekt na serwer Tomcat za pomocą jednego polecenia. W tym celu należy skonfigurować trzy pliki:
  1. tomcat_users.xml
  2. settings.xml (w katalogu mavena)
  3. pom.xml
1. tomcat_users.xml
Plik ten znajduje się w {TomcatDir}/conf 
Jego konfiguracja zależy od wersji zainstalowanego tomcat'a. Polega ona na dodaniu użytkownika, oraz roli na potrzeby plugina maven'a.

Tak, więc dla Tomcata 6 będzie to dodanie wpisów (chyba, że już tam są):
<role rolename="manager"/>
<user username="test" password="test" roles="manager"/>
a w przypadku Tomcata 7:
<role rolename="manager"/>
<role rolename="manager-script"/>

<user username="test" password="test" roles="manager,manager-script"/>
2. settings.xml
Plik ten znajduje się w {MavenDir}/conf
W sekcji servers dodajemy serwer:
<server>

<id>tomcat_local</id>
      <username>test</username>
      <password>test</password>
<server/>
Można pominąć konfigurowanie tego pliku, jeśli poda się informacje o użytkowniku i haśle w pom.xml
3. pom.xml
Do pliku pom.xml należy dodać konfigurację pluginu. Do sekcji build/plugins dopisujemy:

<plugin>   <artifactId>tomcat-maven-plugin</artifactId>
<configuration>
</configuration>
</plugin>

Zawartość configuration zależy od wersji Tomcata. W wersji 6:
<url>http://localhost:8080/manager</url>
W wersji 7:
<url>http://localhost:8080/manager/text</url>
Podajemy oczywiście adres i port serwera na który chcemy wdrożyć projekt.
Poza tym, jeśli skonfigurowaliśmy settings.xml, to do configuration dodajemy
<server>tomcat_local</server>
jeśli nie, to
<username>test</username>
<password>test</password>

Przykładowa konfiguracja:
<plugin>
<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
<artifactId>tomcat-maven-plugin</artifactId>
  <configuration>
         <url>http://localhost:8080/manager/text</url>
 <username>test</username>
   <password>test</password>
    </configuration>
</plugin>

Teraz wystarczy uruchomić serwer Tomcat, a projekt (po wcześniejszym wejściu do jego folderu) wdrażamy poleceniem:
mvn tomcat:deploy
lub (gdy projekt jest już wdrożony)
mvn tomcat:redeploy

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz