Mariusz Prowaźnik

o programowaniu w Javie, Scali i Clojure.


Jak stworzyć archiwum jar wykonywalne z linii poleceń

Podczas zwykłego budowania projektu za pomocą polecenia mavena package w katalogu target powstaje archiwum jar, jednak nie można uruchomić go z linii poleceń, ponieważ nie ma określonej w pliku MANIFEST.MF klasy głównej oraz nie ma załączonych bibliotek zależnych. Próba uruchomienia skutkuje komunikatem:
Failed to load Main-Class manifest attribute from
something.jar

Istnieje bardzo proste rozwiązanie tego problemu - użycie wtyczek Mavena: maven-jar-plugin, maven-shade-plugin. Wystarczy do pliku pom.xml dodać taki kod:
<plugin>
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
 <configuration>
 <archive>
  <manifest>
  <mainClass>mpbj.Main</mainClass>
  </manifest>
 </archive>
 </configuration>
</plugin>

<plugin>
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
 <version>1.2</version>
 <executions>
 <execution>
  <phase>package</phase>
  <goals>
  <goal>shade</goal>
  </goals>
  <configuration>
  <artifactSet>
   <includes>
   <include>commons-collections:commons-collections</include>
   <include>commons-io:commons-io</include>
   <include>commons-cli:commons-cli</include>
   </includes>
  </artifactSet>
  <transformers>
   <transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ComponentsXmlResourceTransformer" />
  </transformers>
  </configuration>
 </execution>
 </executions>
</plugin>
Przy czym należy podać odpowiednią nazwę klasy głównej, oraz w sekcji includes wstawić używane biblioteki zewnętrzne.