Mariusz Prowaźnik

o programowaniu w Javie, Scali i Clojure.


Aplikacja webowa w Springu bez konfiguracji w xml

W tym poście pokażę jak stworzyć aplikację webową w Springu, która poza plikiem pom.xml, nie zawiera, żadnej konfiguracji w xml'u. Aplikacją tą będzie prosta lista rzeczy do zrobienia:
Do zbudowania projektu będzie potrzebny Apache Maven 3. Przyda się jakieś IDE, wszystko jedno jakie.

Wygenerowanie projektu

Wygeneruj projekt z linii poleceń:
mvn archetype:generate
Zaimportuj projekt do swojego IDE. Dodaj zależności w pliku pom.xml, oraz zmień packaging z jar na war. Zaktualizuj projekt.
  <packaging>war</packaging>
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>3.0.1</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <scope>compile</scope>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
      <version>${spring.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <scope>compile</scope>
      <groupId>cglib</groupId>
      <artifactId>cglib-nodep</artifactId>
      <version>2.2.2</version>
    </dependency>

Konfiguracja kontekstu Spring'a

Zamiast tradycyjnych plików *-context.xml z konfiguracją beanów Springowych można stworzyć klasę pełniącą tę samą funkcję. Trzeba ją oznaczyć adnotacją @Configuration.
package pl.mpro;

import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
@ComponentScan("pl.mpro")
public class SpringContextConfiguration {
}
Nie zadeklarowałem żadnych bean'ów, ale określiłem jaka paczka ma być skanowana w poszukiwaniu klas oznaczonych adnotacjami @Service @Component @Repository, poprzez @ComponentScan("pl.mpro").

Logika aplikacji

Oto prosta klasa realizująca funkcjonalność dodawania nowych "todo", oraz pobierania istniejących.
package pl.mpro;

import org.springframework.stereotype.Service;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

@Service
public class TodoService {
  private ArrayList<String> todos = new ArrayList<String>();

  public List<String> getAll() {
    return new ArrayList<String>(todos);
  }

  public void addItem(String item) {
    todos.add(item);
  }
}

Kontroler

Kontroler będzie obsługiwać żądania HTTP, wywoływać odpowiednie metody wstrzykniętej klasy TodoService i decydować, który widok będzie wyrenderowany. W tym przypadku kontroler posiada dwa mapowania dla \index.s, oddzielne dla metody GET i POST - ta pierwsza będzie zwracać stronę z listą "todo", druga dodawać nowy.
package pl.mpro;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;

import java.util.List;

@Controller
public class TodoController {
  private TodoService todoService;

  @Autowired
  public TodoController(TodoService todoService) {
    this.todoService = todoService;
  }

  @RequestMapping(value = "index.s",method = RequestMethod.GET)
  public ModelAndView printAll() {
    List<String> all = todoService.getAll();
    ModelAndView mav = new ModelAndView("/WEB-INF/views/list.jsp");
    mav.addObject("todoList", all);
    return mav;
  }

  @RequestMapping(value = "index.s",method = RequestMethod.POST)
  public ModelAndView addItem(@RequestParam String item) {
    if (item != null) todoService.addItem(item);
    return new ModelAndView("redirect:index.s");
  }
}
Dlaczego metoda addItem nie zwraca ModelAndView ze ścieżką do strony jsp? Po to aby uchronić przed ponownym dodaniem elementu po odświeżeniu strony. Zrealizowane jest to w ten sposób, że po obsłużeniu POST /index.s zostanie zwrócona odpowiedź z kodem 302 i nagłówkiem Location z url, na który nastąpi przekierowanie. Gdy potem w przeglądarce odświeżymy stronę, powtórzone będzie ostatnie żądanie, czyli GET.

Strona jsp

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Lista rzeczy do zrobienia</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <form method="POST" accept-charset="utf-8">
    <input type="text" name="item" />
    <input type="submit" value="Dodaj"/>
  </form>
  <c:if test="${not empty todoList}">
     <ul>
       <c:forEach items="${todoList}" var="todo">
         <li>${todo}</li>
       </c:forEach>
     </ul>
  </c:if>
</body>
</html>

Inicjalizacja kontenera serwletów

Tradycyjnie, informacje o servletach, filtrach itp znajdowały się w pliku web.xml. Obecnie nie jest on niezbędny i można zarejestrować servlet programatycznie. W tej aplikacji potrzebujemy DispatcherServlet. Będzie on przyjmował żądania http i rozdzielał je do odpowiednich metod kontrolerów. Mapowania określone zostały przez adnotacje @RequestMapping w klasie kontrolera.
package pl.mpro;

import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
import org.springframework.web.context.WebApplicationContext;
import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;
import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;

import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRegistration;

public class TodoWebInitializer implements WebApplicationInitializer {
  @Override
  public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {
    registerDispatcherServlet(servletContext);
  }

  private void registerDispatcherServlet(ServletContext servletContext) {
    WebApplicationContext springContext = createContext(SpringContextConfiguration.class);
    DispatcherServlet dispatcherServlet = new DispatcherServlet(springContext);
    ServletRegistration.Dynamic dispatcher = servletContext.
                   addServlet("dispatcherServlet", dispatcherServlet);
    dispatcher.setLoadOnStartup(1);
    dispatcher.addMapping("*.s");
  }

  private WebApplicationContext createContext(Class<?>... contextClasses) {
    AnnotationConfigWebApplicationContext springContext = 
                      new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    springContext.register(contextClasses);
    return springContext;
  }
}

Uruchomienie aplikacji

Do pom.xml trzeba dodać jeszcze konfigurację dwóch wtyczek. Maven nie zbuduje projektu webowego bez web.xml, jeśli nie dodamy
<failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
Wtyczka jetty-maven-plugin umożliwi wygodne uruchomienie aplikacji przy użycia silnika servletów Jetty.
  <build>
    <!-- ... -->
    <plugins>
      <!-- ... -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
        <version>2.4</version>
        <configuration>
          <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.mortbay.jetty</groupId>
        <artifactId>jetty-maven-plugin</artifactId>
        <version>8.1.5.v20120716</version>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
Teraz wystarczy:
mvn clean install jetty:run
i można przetestować aplikację:
http://localhost:8080/index.s

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz